onsdag 28. september 2011

Om å lære i nettverk

Kunnskapsdeling,hevder Hargreaves, handler om at god praksis i skolene ikke lukkes inne hos enkeltlærere, men blir felles eiendom for flere som dermed kan dra nytte av den.

Dette var hovedpoenget til Torbjørn Lund på nettverksamling i Vurdering for Læring på Byåsen skole idag. Vi er i nettverk med skoler fra Oppdal, Trondheim, Osen og Ørlandet-:) Interessant og nyttig å møte lærere og skoleledere fra andre regioner enn vi er vant til!
Lund snakket om betingelser for læring i nettverk, og betydningen av å tenke langsiktig og ta tida til hjelp.

Lærer Silje delte sine praksiserfaringer med å jobbe kontinuerlig med mål og daglige tilbakemeldinger til sine elever på Strindheim skole. Hun fortalte at hun hadde undervist fem år i en engelsk skole, som pga svake resultat ble utsatt for kontinuerlig tilsyn fra myndighetene, og skolens lærere måtte endre sin praksis. Hun begeistret publikum med mange konkrete tips!

Kunnskapsutvikling,ifølge Hargreaves, handler om å utnytte den sosiale, kulturelle og organisatoriske kapital som finnes i mange skoler for å skape ny praksis: ”We now understand better than ever that innovation is very often a social, interactive process rather than one of individual creativity, and that networks play a vital role in the creation and the transfer of new knowledge and innovation”(Hargreaves, 2004, s. 84-85).

Skal vi støtte oss til denne teorien vil det altså for Strindheim skole handle om hvordan de klarer å utnytte Silje og andre læreres kompetanse og erfaringer for å skape en ny kollektiv praksis. Og det er ikke lett....

Vi har på vår skole også mange Siljeer, - lærere som driver "eget utviklingsarbeid" innen de områder vi har fokus på.
Jeg har tidligere skrevet om aksjonslæring, og har fortsatt stor tro på at dette er veien å gå!  Vi må ut i klasserommet og reflektere over praksis! Inspektør Cecilie skal skolevandre 8. trinn dette skoleåret, og lærerne på trinnet skal skolevandre hverandre. Jeg applauderer, og det vil nok Lund og Hargreaves gjøre også!

Lund skriver at:
Aksjonslæring og skoleutvikling foregår alltid i en kontekst (praksis) og handler alltid om å prøve å forandre praksis, og risikoen for å møte motstand er nærmest 100%.
Å drive aksjonslæring handler derfor om å øve opp evnen til å
•se barrierer og
•kunne håndtere barrierer og kunne forutse barrierer i neste omgang

Vi skal bruke nettverksideologien internt på skolen også, og øve oss på å se og håndtere barrierer. 
     
Jeg liker ellers denne "presiseringen":
 • Om du sparker en stein, kan du med ganske stor sikkerhet si hva som skjer
 • Om du sparker en hund, så er derimot forutsigbarheten langt mindre….
 •  Nettverksideologi bygger på samhandlinger om det uforutsigbare, det uforklarlige og det konstant uferdige…….mens prosjekter handler om det planlagte, det forklarlige, og det ferdige…Jeg gleder meg til ny dag i nettverket i morgen!

4 kommentarer:

 1. Takk for tankevekkende refleksjoner, Ester. Det å lede utvikling handler i stor grad om å finne balansen mellom orden og kaos, det forutsibare og det uforutsigbare, mellom plan og spontanitet, kontroll og inspirasjon? Det å utvikle en kultur som ikke bare tolererer begge sidene i balansen, men dyrker dem, "er en lederutfordring". Det også ...

  SvarSlett
 2. Liker det jeg leser her Ester. Jeg jobber intenst med implementering av læringsplattform og har oppdaget litt av disse barrierene du så fint skisserer. Det gjelder å se muligheter og ikke begrensninger i disse barrierene. Da vil nok målene bli nådd til slutt. Og så var det skolevandring og vurdering for læring......barrierer der også, men til det positive til slutt.......

  SvarSlett
 3. Liker den måten du omtalte blogginga på da vi var på Gardemoen - og på gjensynssamlinga. Var det slik at du hadde tenkt å aktivisere bloggen din igjen?

  SvarSlett
 4. Takk for det! Ja, jeg tenker å ta opp igjen blogginga, men sier ikke når-:) Fint å bli inspirert! Lykke til videre med å utdanne skoleledere.

  SvarSlett