tirsdag 29. mars 2011

Den som ikke fokuserer men sikter på mange mål samtidig, vil som regel bomme.

Vi er tilbake til gamlelandet - en ukes opphold med sosialt og  faglig opplegg er avsluttet og beslutninger er tatt. Vi har hatt mange gode fellesopplevelser, masse latter og smil og nedsenkede skuldre-:) og vi har gjennomført det vi planla å jobbe med!
Vi reiste til Tenerife med en klar målsetting om å komme hjem med tiltak og vedtak som skal settes iverk.

Målsettingen var tredelt:
1. Jobbe med fellesskapskultur i kollegiet - bygge gode relasjoner og utvikle oss i retning av en lærende organisasjon.
2. Utarbeide tiltak for økt fysisk aktivitet, mer trivsel i friminutt og på tvers av trinn. +Tiltak for praktisk tilnærming til fag.
3. Utarbeide gode lokale læreplaner i et utvalg av fag.

Under oppsummeringen på fredag, hvor bl.a. alle skulle skrive ned hva som kjennetegner en god bruk av felles planleggingstid på skolen, sa svært mange at tid til erfaringsdeling, pedagogiske dabatter og felles refleksjon er viktig! Det er jeg glad for. Inspektør Bodil har fått i oppdrag å utarbeide et glansbilde av fellestid på bakgrunn av hva personalet har skrevet og sagt.

Ifølge Senge (1999) preges lærende organisasjoner av at deltakerne jevnlig utvikler evnen til å skape ønskede resultater, der nye og ekspansive tankesett blir framelsket, der kollektive ambisjoner får spillerom, og der menneskene kontinuerlig lærer mer om hvordan en lærer sammen.

Økt fysisk aktivitet - Øivind fortalte fra kick-off i Den fysiske skolesekken

Alle som har vært med på denne turen har måttet melde seg på en fysisk aktivitet minst to av dagene. Kate, Bente og Øivind tok ansvar - og vi valgte mellom dans/aerobic, volleyball, jogging, svømming, gåtur og sykkeltur. Lærergruppa oppførte seg som en gjennomsnitt skoleklasse; noen la inn meget stor innsats, mens andre la lista lavt og gjennomførte med "lav måloppnåelse"-:) Et godt utgangspunkt for å drøfte hvordan vi skal nå de mest passive, og hva de mest aktive av elevene bør få av utfordringer! Vi har utarbeidet konkrete friminutt-tiltak som skal iverksettes, og som skal føre til økt trivsel og fysisk aktivitet blandt elevene.

 Tiltak for en mer praktisk og virkelighetsnær ungdomsskole

Regjeringa legger opp til følgende:
Mer praktiske arbeidsmåter og flere valgmuligheter Elevene må oppleve at innholdet i skolen er relevant i deres hverdag og for arbeidslivet.
- Forsøket med Arbeidslivsfag blir utvidet fra høsten 2010, iverksette forsøk med valgfag
- Forsøk med ulike vurderingsformer og mer fleksibel fag- og timefordeling
- Flere elever tilbud om å delta i elevbedrift i løpet av skoletiden.
- Lærerne skal få flere undervisningsopplegg på praktiske arbeidsmåter

Vi har bestemt at vi skal utvikle tilvalgsfag norsk fordypning til å bli et praktisk tilbud på alle trinn.  Barne- og ungdomsarbeiderne grep godt tak i dette forslaget og kom med gode, konkrete forslag til hva de kunne bidra med inn i et slikt tilbud. Dette kommer til å handle om god pedagogisk forankring, og rett person på rett plass!
Og vi skal videreføre elevbedrift, som vi har hatt i snart 10 år.

Tida fram til sommeren vil vise om vi lykkes med å iverksette de ideene som vi har samlet oss om. Det kommer til å handle om ledelse, grunnverdier i personalet og involvering av elevene og foreldrene. Så får vi håpe at vi ikke sikter på for mange mål samtidig!


2 kommentarer:

 1. TAkk for at du deler dette med oss, Ester. Slike beretninger gir meg lyst til å bli ung lærer igjen.

  Programmet er ambisiøst, og du får neppe alt dette "på plass" før sommerferien, men det er vel heller ikke hensikten. SEr fram til rapporter om framdriften, og tenker at slike bloggposter burde være tilgjengelig for den store allmenheten, og særlig foreldrene til elevene deres. Men det er ikke sikkert de følger denne bloggen jevnlig?

  Du skulle ikke ha bruk for en aldrende engelsklærer, forresten?)

  SvarSlett
 2. Så arti at du får "ferten" av klasserommet igjen! Min eldste og meget dyktige engelsklærer skal tilbringe neste skoleår i Kenya - så velkommen som engelsklærer -:)

  Vi har en tendens til å bli litt for ambisiøse - klarer nok ikke å ha alt på plass til sommeren nei, - men da skal vi være godt igang! Alle forslag kommer fra grasrota, så jeg regner med god oppslutning-:)

  SvarSlett