tirsdag 1. mars 2011

Hvorfor kan vi ikke få ferdige vurderingskriterier sentralt utarbeidet da?

Idag hadde vi besøk av Anne Reinertsen, førsteamanuensis i pedagogikk på HINT, i fellestid. Hun gjennomfører følgeforskning på BRO-prosjektet, og holdt innledning om tanker rundt utvikling av bærekraftige vurderingskulturer i norsk skole. 

Hun snakket mye om lærernes profesjonalitet, og på sp.målet i overskrifta svarte hun at lærernes vurderingskompetanse utvikles i spenningen mellom frihet og kontroll og mellom det å og det å skape. Ønsker egentlig lærere å en oppskrift med vurderingskriterier i sine fag - er det sannsynlig at lærere vil ta imot denne oppskriften og si: ja, akkurat sånn ville jeg gjort det selv! Nei, veldig lite sannsynlig - i beste fall ville de bruke den som et utgangspunkt for noe de utarbeidet selv. Lærere er/må være opptatt av vurderingsetikk;  Følger det gode konsekvenser av den vurderingen jeg/vi gjør? Jeg så mange nikk i forsamlingen da hun snakket om dilemmaet ved å bruke ord som lav måloppnåelse samtidig som du skal gi elevene motivasjon og vurdering for læring.

Jeg liker at lærerens profesjonalitet og lærerteamenes mandat til å ta beslutninger løftes fram. K-06 har gitt oss kompetansemål vi skal gi elevene vurdering i forhold til , og jeg er overbevist om at lærere som jobber sammen i fagteam vil skape en god vurderingspraksis på vår skole! 

Anne R. introduserte ITP-modellen for arbeid med utvikling for oss:
I - Individuelt arbeid der den enkelte deltaker tar notater/skriver brev med bakgrunn i spørsmål om valgt tema.
T- Med bakgrunn i den enkelte lærers notater/brev blir drøftinger med skriftlige oppsummeringer gjennomført på hvert team
P - Med bakgrunn i teamdrøftinger legger hvert team fram sine skriftlige og muntlige synspunkter i plenum for personalet.
Lærerne har nå skrevet brev /refleksjonsnotat til Anne med tanker om egen vurderingspraksis mm. Jeg er spent på hva som kommer ut av dette, og tenker at dette blir et fint utgangspunkt for å jobbe med reflekterende team eller aksjonslæring. ITP-modellen tenker jeg må passe godt som verktøy, i mange sammenhenger. 

Anne R. henviste , som alle andre, til Hattie & Timperley (2007) og metaundersøkelsen om vurdering - og fikk umiddelbart kritiske spørsmål til denne. Dette krever et eget innlegg - som kommer senere-:)

3 kommentarer:

 1. Jeg lurer litt på hva det er som gjør at du "er overbevist om at lærere som jobber sammen i fagteam vil skape en god vurderingspraksis på vår skole!" Hva legger du i begrepet "god vurderingspraksis", forresten? (Sjøl lurer jeg noen ganger på om vurdering får i overkant av oppmerksomhet for tida. Er vi i ferd med å "ta for mye Møllers tran"? Kan det tenkes at "vurdering av/for/som læring" kommer i veien for inspirasjon TIL læring? Du peker jo sjøl på et dilemma knyttet til "lav måloppnåele".)Ble fristet til noen kjetterske tanker.
  Jeg ser fram til neste innlegg, Ester.

  SvarSlett
 2. Egentlig er jeg enig i at det kan bli litt for mye Møllers tran! Når jeg har tro på at "mine" lærere i tett samarbeid vil skape "god vurderingspraksis" handler det om at jeg har mange gode praktikere og tenkere - som er opptatt av nettopp - ja, kall det gjerne inspirasjon TIL læring. En av dem sa i forbifarten idag: jeg tror vi definerer bare høy måloppnåelse jeg - så tar vi det derfra.Og lovnad om Stratos ved skoleslutt om de når sine mål fungerer utmerket som motivasjon! Hehe.."

  Interessant forresten at ordet inspirasjon brukes mer og mer i debatt om vurdering og læring. Jeg liker det!

  SvarSlett
 3. Så flink du er Ester, en motivator for en litt tregere blogger.

  SvarSlett