onsdag 16. mars 2011

"Jeg lærer mye av dere lærere og studenter, fordi dere gir meg inspirasjon og gjør at jeg forstår oppgaven, og det gir meg lyst til å gjøre flere"(elev 8.trinn)

Vi har hatt foreldremøte på 8. trinn i kveld, - og overskrifta er hentet fra inspektør Bodils innhenting av "elevstemmer" om hvordan det har vært å begynne på ungdomsskolen. Interessant lesing! -og lærerik! Eleven i overskrifta forteller oss svært mye; om betydningen av å bli inspirert, å forstå og å bli motivert for læring - og sannsynligvis mye om gode relasjoner!

Professor Kari Smith skriver om samspillet mellom vurdering og motivasjon som fører til læring at "det er på grasrotnivået - i møtet mellom lærer og elev at endringer kan skje og at motivasjon for læring kan styrkes." Hun sier at "vurderingens oppgave er å skape dissonans mellom nåværende ståsted og ønsket ståsted som oppleves som en positiv utilfredshet; Dette er noe jeg kan klare! Om eleven føler at Dette klarer jeg ikke, har det en negativ virkning på motivasjon for læring, og det er fare for at eleven velger å gi opp" (Smith, 2009)

Jeg opplever at elevstemmene fra 8. trinn sa det samme, bare på en annen måte.

Etter møtet møtte jeg et foreldrepar på butikken. De sa det hadde vært et fint foreldremøte. Det er alltid hyggelig å høre, og jeg tenker at vi har dyktige lærere som evner å motivere også foreldrene. De trenger også å oppleve at Dette er noe vi kan klare, når de skal leve med ungdommer i huset-:)

3 kommentarer:

 1. Fint at du kobler litteraturen på refleksjonene dine, Ester!!! Snedig at du tar fram akkurat dette sitatet fra Kari Smidt: "vurderingens oppgave er å skape dissonans mellom nåværende ståsted og ønsket ståsted som oppleves som en positiv utilfredshet;". Sjøl sliter jeg litt med begrepene "dissonans" og "positiv utilfredshet". For meg forblir de negativt ladet sjøl om de er forsøkt satt inn i en positiv kontekst.

  Inviterer deg - og alle dere andre - til videre refleksjoner om hvordan vi får tak i elevenes motivasjon. Dette er et kjernespørsmål. Motiverte elever får til hva som helst (innenfor rimelige grenser), mens de "umotiverte"... (de elevene som vi ennå ikke har funnet fram til motivasjonen hos - i min forestillingsverden).

  SvarSlett
 2. Du tar opp et viktig emne. På hvilken måte skal vi hente fram elevenes motivasjon for læring? Flott at dere klarer å engasjere foreldrene i dette spørsmålet også. Ønsker dere et lærerikt og reflekterende opphold i "Syden". Jeg følger interessert med i bloggen din og synes du tar opp mange betydningsfulle emner som engasjerer oss skoleledere!

  SvarSlett
 3. Takk for kommentarer! Motivasjon er et interessant tema. Jeg opplevde at en av mine inspektører fikk en kort mail fra kommunalsjefen med respons etter et møte hun hadde gjennomført dagen før. ( Hun hadde på forhånd sagt hva hun ønsket å bli bedre på) Etter å ha lest mailen sa hun: det var akkurat det jeg trengte akkurat nå. Jeg trenger ikke mer!
  Det fikk meg til å tenke på et sitat av Brookhart (2008):

  It is just-in-time, just-for-me
  information delivered when and
  where it can do the most good.

  Jeg opplever Smiths "positive utilfredshet" som at skal vurdering "virke" må personen ha en drivkraft til å ville forandre.
  Utfordringen ligger i å få fram denne drivkraften, spesielt hos elever som har gitt opp å tro på mestring i skolen. Noen lærere makter dette, og jeg tror vi skal lytte til hva de har å si-:)

  SvarSlett